Thứ Ba, 30 tháng 6, 2015

TOÀN BỘ SỰ THẬT NHẬT KÝ ĐẶNG THÙY TRÂM: TRẢ LỜI CÁC CƯ DÂN MẠNG CÓ THAM GIA “BÌNH LOẠN” VỀ BÀI “NHỮNG PHÙ THỦY CỦA VĂN NÔ”

Thái Doãn Hiểu 
Thưa qúy ông qúy bà, ...
Sự thật về Nhật ký Thùy Trâm đã được giải quyết khá rốt ráo khi quyển sách ra đời năm 2005. Hàng ngàn bài báo đã vào cuộc. Kẻ khen khen hết lời, người chê chê tới số. Tôi thấy người ta mở diễn đàn rất sôi động bàn về tính chân xác của Nhật ký ĐặngThùy Trâm. Và họ đã đi đến kết luận sau: 

VIỆT NAM Ở NGÃ BA ĐƯỜNG BIỂN ĐÔNG

Phạm Trần - Hoa Kỳ và Việt Nam đã mở ra một kỷ nguyên hợp tác mới giữa hai cựu thù, nhưng Việt Nam phải đứng một mình giữa gọng kìm Trung-Mỹ ở Biển Đông.