Thứ Tư, 23 tháng 3, 2016

MỘT VÀI DANH NGÔN VỀ CỘNG SẢN:

Chủ nghĩa cộng sản là giấc mơ của vài người, nhưng là cơn ác mộng của nhân loại. – Victor Hugo. Nguyên văn: “Le communisme: rêve de quelques uns, cauchemar de tous”.
Hugo viết thêm: “communisme: une égalité d’aigles et de moineaux, de colibris et de chauves-souris, qui consiste à mettre toutes les envergures dans le même cage…, je n’en veux pas.” dịch: Chủ nghiã Cộng Sản, bình đẳng giữa đại bàng và sẻ, giữa chim và dơi, nhét tất cả vào một cái lồng…, tôi không ham.

- Nếu giữa Đảng Cộng Sản và nhân dân có sự bất đồng, chỉ việc khai tử nhân dân. – Bertolt Brecht.
- Chủ Cộng Sản là bệnh nan y duy nhất người ta chưa thí nghiệm trên loài vật trước khi áp dụng cho người. – Coluche
- Những người CS là những cá nhân không muốn tự mình thoát ra khỏi nghèo đói. Họ chỉ thiếu một điều: hoặc tiền hoặc đảm lược. Cho họ một trong hai cái đó, họ sẽ từ bỏ chủ nghiã CS. – Leibnitz. - Les communistes ,ce sont juste des individus qui refusent de se sortir seuls de la pauvreté. Il ne leur manque qu’une chose: l’argent ou le courage. Donnez leur l’un des deux et ils renieront le communisme
- Christophe Colombe là người CS đầu tiên: ông ta không biết mình đi đâu, không biết mình đang ở nơi nào và làm mọi chuyện đó trên đầu thiên hạ. –
W.Churchill. C.C était le premier communiste: il ne savait plus où il allait, il ignorait où il se trouvait et faisait tout ça aux frais des autres
- Cái xấu của chế độ tư bản là phân chia sự giầu có không đồng đều. Cái tốt của chế độ CS là chia đều sự nghèo đói. – W. Churchill
- Cái chết của một người là một bi kịch. Cái chết của một triệu người là một thống kê. – Staline
- Nhân dân không cần tự do, bởi vì tự do là một hình thức độc tài của giai cấp trưởng giả. – Lénine
- Trên một trăm triệu người Nga, chúng ta phải chinh phục 90 triệu. Chúng ta không cần thảo luận với những người khác. Phải tiêu diệt chúng. – Zinoviev
- Cộng Sản chủ nghĩa, trên giấy tờ, vượt xa cả thánh kinh. – Patrick Gofman.
- Cái khác nhau giữa tầu Titanic và Đảng CS: tầu Titanic chìm trong tiếng nhạc du dương. -  Coluche


1-Tổng Thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố tại Washington: 
Stalin was a killer 
Stalin là tên giết người (ngày 15.4/2010)
2- Russia President Vladimir Putin (Tổng Thống Nga) 
He who believes the communists has no brain. He who follows the communists has no heart. 
Ai tin cộng sản, là không có cái đầu. Ai làm theo lời của cộng sản, là không có trái tim.
3- Russia President Boris Yeltsin (Tổng Thống Nga) 
You can build a throne with bayonets, but you can’t sit on it for long. 
Communists are incurable, they must be eradicated. 
Anh có thể xây ngai vàng bằng lưỡi lê, nhưng anh không thể ngồi lâu trên đó. 
Cộng sản không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải chúng nó.
4- Soviet Secretary General Mikhail Gorbachev (Tổng Bí Thư Xô Viết) 
I have devoted half of my life for communism. 
Today, I am sad to say that The Communist Party only spreads propaganda and deceives.. 
Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Hôm nay tôi đau buồn mà thú nhận rằng: cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá.
5- German Chancellor Angela Merkel (Thủ Tướng đông Đức) 
The communists make the people deceitful. 
Cộng sản đã làm cho người dân trở thành gian dối.
6- Secretary General Milovan Djilas (Tổng Bí Thư Đảng CS Nam Tư) 
At 20, if you are not a communist, you are heartless. 
At 40, if you don’t abandon communism, you are brainless. 
20 tuổi mà không theo cộng sản, là không có trái tim. 
40 tuổi mà không từ bỏ cộng sản, là không có cái đầu.
7- Russian writer Alexandre Soljenitsym (Nhà văn Nga) 
When a Communist lies to you, stand up and tell him that he is lying. If you don’t dare to say that he lies, walk away. If you don’t dare to walk away, do not recite the lie that you heard to anybody. 
Khi thằng cộng sản nói láo, ta phải đứng lên nói nó nói láo. Nếu không can đảm nói nó nói láo, ta phải bỏ đi. Nếu không can đảm bỏ đi, ta sẽ không nói lại những lời nó nói láo với người khác.
8- Dalai Lama 
The Communists are wild weeds that sprawl on the devastation of war. 
The Communists are venomous insects that breed on the garbage. 
Cộng sản là loài cỏ dại, mọc trên hoang tàn của chiến tranh 
Cộng sản là loài trùng độc, sinh sôi, nẩy nở, trên rác rưởi của cuộc đời.
9- USA President Abraham Lincoln (Tổng Thống Mỹ) 
You can fool some of the people all the time, and all of the people some of the time, but 
you cannot fool all of the people all the time. 
Anh có thể lừa dối một số người trong mọi lúc, và lừa dối mọi người trong vài lúc, nhưng anh không thể mãi mãi lừa dối tất cả mọi người.
10- USA General Sheridan (Tướng Mỹ) 
The only good communist is a dead communist. 
Thằng cộng tuyệt vời nhất là thằng cộng sản chết.
11- USA President Ronald Reagan (Tổng Thống Mỹ) 
How do you tell a communist? – Well, it’s someone who reads Marx and Lenin. 
And how do you tell an anti-Communist? – It’s someone who understands Marx and Lenin. 
Làm sao biết ai là CS? – Đó là người đọc về Marx và Lenin. 
Làm sao biết ai chống cộng? – Đó là người hiểu về Marx và Lenin.
Chấm dứt chiến tranh VN, không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ cái giá phải trả cho loại Hòa bình đó, là ngàn năm tăm tối, cho thế hệ sinh ra tại VN về sau.
 Chủ nghĩa cộng sản có thứ ngôn ngữ ai cũng hiểu được - thành tố của nó là đói khát, thèm muốn và cái chết.

Communism possesses a language which every people can understand - its elements are hunger, envy, and death.

Heinrich Heine

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét