Thứ Hai, 29 tháng 2, 2016

DÂN BIỂU LIÊN BANG ÚC, CHRIS HAYES YÊU CẦU BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO CAN THIỆP CHO LUẬT SƯ NGUYỄN VĂN ĐÀI


Dân Biểu Liên Bang Úc, ông Chris Hayes gửi thư yêu cầu Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Úc quan tâm và can thiệp cho Luật sư Nguyễn Văn Đài.

"Ông Nguyễn Văn Đài là một luật sư Việt Nam nổi trội, là người thường xuyên đại diện cho những người đấu tranh cho nhân quyền vốn bị ngược đãi bởi chính quyền Việt Nam và hệ thống tư pháp đầy nghi vấn của họ."
... "Với những ràng buộc của nước Úc là một thành viên của nhiều công ước quốc tế về nhân quyền, tôi cho rằng chúng ta có trách nhiệm luân lý để lên án những vi phạm nhân quyền cho dù chúng xãy ra ở bất kỳ nơi đâu."
"Do đó, tôi trân trọng yêu cầu Chính Quyền Úc phải nỗ lực quan tâm đến trường hợp này."
---
"Mr Nguyen Van Dai is a prominent Vietnamese lawyer who has been actively engaged in representing human rights activists that have fallen foul of the Vietnamese Government and its questionable judicial system"
... "Given Australia obligation under a number of international human rights treaties, I believe we have a moral responsibility to condemn human rights violation wherever they occur."
"Therefore, I respectfully request the Australian Government to take an active interest in this case."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét