Thứ Tư, 31 tháng 1, 2018

THÔNG BÁO CỦA ỦY HỘI NHÂN QUYỀN TOM LANTOS

Mục Sư Nguyễn Công Chính và Phu Nhân Trần Thị Hồng sẽ tường trình về tình trạng vi phạm tự do tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam trước Ủy Hội Nhân Quyền Tom Lantos của Quốc Hội Hoa Kỳ. Mục Sư Nguyễn Công Chính là một cựu tù nhân lương tâm. Bà Trần Thị Hồng là một thành viên của Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam.

Ngày: thứ Ba, 24-10-2017, 3 PM - 4:30 PM
Địa điểm: 2200 Rayburn Office Building, 50 Independence Avenue, SW. Washington DC 20515. 
Ngoài Mục Sư Nguyễn Công Chính và Phu Nhân, Bà Đại Sứ Jackie Wolcott, Chủ Tịch Ủy Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế cũng sẽ tham dự buổi thuyết trình. Bà Wolcott nguyên là Đại Sứ Hoa Kỳ tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc và đại diện Hoa Kỳ về Hiệp Ước Cấm Phổ Biến Võ Khí Nguyên Tử. 
Kính chuyển thông báo đến quý vị và quý anh chị để tham dự. Xin xem chi tiết trong thư mời dưới đây.
Đa tạ.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét