Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2013

TỘI ÁC VIỆT CỘNG TRONG THẢM SÁT ĐỒNG BÀO HUẾ - MẬU THÂN 1968

Thảm Sát Huế Mậu Thân 1968

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét