Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

KHI BỌN HỀ MUỐN LÀM VUA

Hoàng Lan Mộc Châu - Dân mình chưa hết cười ra nước mắt xem cảnh thứ trưởng bộ ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn mặc áo sơ mi sọc ca rô, không cài hết khuy, xòe tay bái quốc tổ Hùng Vương thì lại phải tròn xoe mắt, chửi thề xem cái trò hề gọi là: "Bí thư Thừa Thiên - Huế Nguyễn Ngọc Thiện làm chủ tế Đàn Nam Giao, cầu cho quốc thái dân an". (1)
Chẳng ai không biết đàn Nam Giao là nơi thực hành "nghi lễ quan trọng bậc nhất dưới chế độ quân chủ vì chỉ nhà vua mới có quyền làm lễ tế Giao, tức là tế Trời Đất, nhằm khẳng định tính chính thống của triều đại, uy quyền của Hoàng đế tuân theo mệnh trời mà cai trị dân chúng." (2), thế thì một tên bí thư tỉnh có quyền gì đứng ra tế Giao? Đành rằng xưa có đôi lần vua cho người đứng ra tế thay, nhưng những bậc đó phải là trọng thần trong triều, như Phan Thanh Giản, không hề có một quan chức địa phương như tổng đốc hay tuần phủ nào, lại càng không thể có loại quan chức dơi không ra dơi, chuột không ra chuột, bí thư đảng, đứng ra thay vua làm lễ. Đã thế, người chẳng có chính danh nhưng cưỡi trên hệ thống hành chánh này lại dám mặc áo vàng. Áo vàng chỉ có vua mới được mặc. Các quan ngày xưa dù có được thay vua làm lễ cũng không được phép mặc áo vàng, Kẻ không có phép được lễ, tự đứng ra lễ, mặc áo vàng như vua, thì rõ ràng là kẻ khi quân, muốn làm thiên tử. Việc này có làm cho bọn vua trong bộ chính trị suy nghĩ không. 

Lại xét về cái Tâm của tên bí thư này trong việc tế giao. Cộng sản rõ ràng là những người vô tôn giáo, trên đầu họ chỉ có đảng, chẳng có trời đất, thánh thần; vậy thì tế giao có phải vì lòng thành với trời, với dân, nhất là với các vua triều Nguyễn mà họ từng hân hoan khoe mình đã "lật đổ bọn phong kiến tay sai đế quốc" không, hay ngoài những tính toán khác còn là trò mỵ dân, bịp dân. Riêng đối với người dân Huế, nơi hàng nghìn người bị cộng sản thủ tiêu trong dịp Mậu Thân, 1968, mà giỗ vẫn chưa hết, nghĩ thế nào khi bọn kẻ thù của mình lại giở trò lừa gạt cầu an cho dân. thêm nữa, có lẽ tên bí thư đóng trò hề làm vua này muốn "điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa" nên bắt một số người trong Nguyễn Phước Tộc" đi theo "làm kiểng". Không biết đám kiểng này có thấy nhục không chứ những người trong họ Nguyễn Phúc còn lại cảm thấy "ốt dột" lắm.

"Bác" đã từng xưng bác bác, tôi tôi với đức Thánh Trần Hưng Đạo, chửi bới thậm tệ vua chúa, đến ngày nay con cháu "bác" nào đúc tim cho ngựa, nào phạch áo cao bồi lễ tổ, nào giở trò đóng kịch làm vua, khiêng "bác" vào chùa, dâng thủ lợn cho bác, cho Phật... Thật là bọn con rối đèn cù, mị dân, ngu xuẩn, hợm hĩnh, đáng ghét. 


Hoàng Lan Mộc Châu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét