Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

1972 DOGFIGHTS - TRẬN KHÔNG CHIẾN HÀO HÙNG CỦA KHÔNG LỰC ĐỒNG MINH HOA KỲ TRÊN BẦU TRỜI BẮC VIỆT NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 1972 - TIÊU DIỆT HÀNG TRĂM CHIẾN ĐẤU CƠ MIG 17 VÀ MIG 21 CỦA CỘNG QUÂN BẮC KỲ NHÓN

TƯỞNG NIỆM CÁC VỊ TƯỚNG LÃNH CỦA QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA ĐÃ VỊ QUỐC VONG THÂN: SINH VI TƯỚNG, TỬ VI THẦN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét