Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

KÊNH ĐÀO SUEZ

Kênh đào Suez là công trình nhân tạo, nối thông Địa trung hải và Hồng hải, phía bắc nối với Port Said (Địa trung hải), nam nối với vịnh Suez bắc Hồng hải. Công trình khởi công 1859, ngày 17 tháng 11 1869 thông qua chuyến tàu đầu tiên, 1888 mở cửa rộng rãi cho tàu thuyền toàn thế giới qua lại. 1979~1982 nhà chức trách kênh đào tiến hành khoét sâu và mở rộng đại quy mô để cho tàu thuyền có mớn nước sâu 16,1 m có thể qua lại. Kênh đào Suez đã giúp rút ngắn đáng kể lộ trình Á - Âu.


Toàn bộ Kênh đào gồm hai đầu kênh tạo thành bởi ba hồ thiên nhiên Great Bitter Lake, Litle Bitter Lake và Timsah Lake. Chiều dài từ Port Sait High Light hoặc Km3 đến Cảng Suez ở phía nam là 87,6 n.mile (162,25 km).

Độ sâu suốt cả chiều dài kênh là 19,5 m, ở những chỗ độ sâu trên 18 m có chiều rộng từ 104m~148m , có những đoạn nhánh (by-pass hoặc branch) có độ sâu 13 m~15,5 m. Kênh đào cho phép tàu lớn chiều ngang 64 m, chiều dài không giới hạn đi qua. Tàu có chiều ngang 61m~64m chỉ được phép qua kênh khi gió ngang tốc độ dưới 10 nơ. Theo quy định khi đi qua kênh tốc độ thông thường của tàu 7,5 nơ (14km/giờ). Đối với tàu dầu đầy tải chạy về phía bắc tốc độ cho phép là 7 nơ ( 13km/giờ). Mớn nước lớn nhất cho phép có liên quan với chiều ngang và tốc độ của đoàn tàu (convoy). Các tàu đi về phía bắc, khi áp dụng tốc độ 7,5 nơ, chiều ngang 50,6 m thì mớn nước cho phép là 12,8 m; tốc độ 7,5 nơ, chiều ngang 64 m, thì mớn nước cho phép lớn nhất là 10,1 m. Khi áp dụng tốc độ 7 nơ, chiều ngang 42,7m thì mớn nước cho phép lớn nhất là 16,1 m; chiều ngang tăng lên 64 m thì mớn cho phép lớn nhất là 10,2 m. Các tàu xuôi về phía nam, khi áp dụng tốc độ 7,5 nơ, chiều rộng của tàu là 47,5 m thì mớn nước cho phép lớn nhất là 12,8 m; chiều rộng tăng lên 64 m thì mớn nước cho phép là 10,1 m.

Các tàu đi qua kênh phải neo ở hai đầu kênh chờ tổ chức thành đoàn tàu. Tàu do hoa tiêu dẫn qua kênh và có thuỷ thủ lái riêng. Hệ thống quản lý lưu thông tàu thuyền kênh đào Suez (The Suez Canal Vessel Traffic Management System - SCVTMS) có hệ thống radar bờ giám sát toàn bộ hoạt động của kênh.

Suez Canal Time Lapse.mp4

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét