Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2013

HAI BỨC TÂM THƯ CỦA HỘI SỬ HỌC VIỆT NAM TẠI CHÂU ÂU GỞI GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu
Vietnamese historical Association in Europe
Websites : http://truclamyentu.infohttp://quansuvn.info
Email: truclamyentu@truclamyentu.info
Đừng Im Tiếng – Mà Phải Lên Tiếng
Lá Thư Thứ Nhất : Lời Kêu Gọi Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất, Hoa-Kỳ, Úc-Đại-Lợi và Tân-Tây-Lan, Liên Âu, Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam, Làm Lễ Siêu Độ Cho Nhị Vị Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm_Ngô-Đình-Nhu Nhân Dịp Tưởng-Niệm 50 Năm Vị Quốc Vong Thân 02-11-1963_02-11-2013.

Nam Mô Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật,

Kính bạch Đức Tăng Thống Thích-Quảng-Độ, Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất.


Kính bạch Hòa Thượng Thích-Huyền-Tôn, Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất tại Úc-Đại-Lợi và Tân-Tây-Lan

Kính bạch Đại lão Hòa-Thuợng Thích-Phổ-Tuệ, Hòa-Thượng Thích-Trí-Tịnh Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam

Kính bạch Hòa-Thượng Thích-Minh-Tâm, Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất Liên Âu

Kính bạch chư tôn, đại đức Tăng Ni,

Ngày 11-06-2013, đánh dấu 50 năm ngày Hòa-thượng Thích thượng Quảng hạ Đức "Vị Pháp Thiêu Thân", Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu thành tâm đảnh lễ giác linh của ngài.
Nguyện cầu ngài an trụ nơi cõi Phật từ bi độ hộ cho đất nước và dân-tộc Việt-Nam sớm thoát vòng nô lệ của giặc Tầu phương Bắc.
Chúng con, HSHVN, hết sức hoan hỷ khi hay tin Văn-Phòng Điều-Hợp GHPGVNTN Liên Châu cũng như Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam công bố Chương-Trình Đại-Lễ Phật-Đản 2557-2013 và Kỷ niệm 50 Năm ngày Vị Pháp Thiêu Thân của Bồ Tát Thích Quảng Đức trên các Châu Lục ở Hải ngoại, và trong nước.
  
Chúng con hết lòng tán thán công đức của chư quý tôn đức đã không hề quên sự hy sinh to lớn của Hòa Thượng thượng Quảng hạ Đức trong bối cảnh nhiễu nhương của đất nước vào thời điểm đó.
Qua sự việc tổ chức Kỷ niệm 50 Năm ngày Vị Pháp Thiêu Thân của Bồ Tát Thích Quảng Đức trên các Châu Lục ở Hải ngoại cho thấy Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất Liên Âu đã có chí hướng nối tiếp di chí của ngài.
Trước khi thị tịch, Hòa Thượng thượng Quảng hạ Đức đã để lại những lời như sau :
(Kính dâng chư Phật 10 phương)

Đệ tử hôm nay nguyện đốt mình,
Làm đèn soi sáng nẻo vô minh.
Vì bất công, tôi thiêu xác,       
Khói hồn nguyện độ kẻ hàm oan.
Kính chúc tăng ni tâm dũng tiến
Chánh pháp ngày mai phải trường tồn
(Kính dâng Hiền Thánh Tăng - thơ của Ngài Quảng Đức để lại)
"...Trước khi nhắm mắt về cảnh Phật, tôi trân trọng kính gởi lời cho Tổng-Thống Ngô-Đình-Diệm nên lấy lòng bác ai Từ Bi đối với quốc dân mà thi hành chánh sách bình đẳng tôn giáo để giữ vững nước nhà muôn thuở..." (Thích Quảng Đức).
Có Nhân tức nhiên là có Quả.
Lời nhắn nhủ vàng ngọc của cố HT thượng Quảng hạ Đức, Tổng-thống Ngô-Đình-Diệm chưa kịp thực hiện, thì ông đã ra người thiên cổ vào ngày 02-11-1963 cùng với bào đệ Ngô-Đình-Nhu.
Thắm thoát, 50 năm trôi qua, sự thật lịch sử dần được soi sáng.
Ngay sau khi Tổng thống Ngô-Đình-Diệm, cố vấn Ngô-Đình-Nhu bị thảm sát ngày 02-11-1963, phái đoàn Liên-Hiệp-Quốc đến Việt-Nam điều tra về vấn đề chính phủ đệ nhất Cộng-Hòa có thực sự đàn áp Phật-Giáo hay không, đã công bố kết quả là không hề có đàn áp Phật Giáo tại Việt-Nam.
Ngoài ra, khi tại quyền, nhị vị lãnh đạo của nền Đệ Nhất Việt-Nam Cộng-Hòa đã từng bác bỏ Hiệp Định Genève chia đôi đất nước, khẳng định chủ quyền của Việt-Nam Cộng-Hòa trên quần đảo Hoàng-Sa Trường-Sa cũng như khước từ không cho Hoa-Kỳ đổ quân vào Việt-Nam sẽ làm mất chính-nghĩa chống cộng của dân tộc Việt-Nam.
Đó là tinh thần dân tộc rất đáng được trân trọng.
Hai ông Ngô-Đình-Diệm, Ngô-Đình-Nhu xứng đáng được tôn vinh là Anh-Hùng Dân-Tộc, là Danh-Nhân Lịch-Sử Việt-Nam.
50 năm trôi qua, cố Tổng thống Ngô-Đình-Diệm cũng như cố vấn Ngô-Đình-Nhu bị mang oan tình là độc tài, gia đình trị, đàn áp Phật Giáo.
Vì những lý do vừa nêu, Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu trang trọng gởi lời kêu gọi này đến chư quý tôn đức hãy noi theo di chí của HT thượng Quảng hạ Đức mà Làm Lễ Siêu Độ Cho Nhị Vị Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm_Ngô-Đình-Nhu nhân dịp Tưởng-Niệm 50 Năm Vị Quốc Vong Thân 02-11-1963_02-11-2013 nói riêng, chiến-sĩ trận vong đồng bào tử nạn nói chung.
Và đây cũng là một trong những việc làm có ý nghĩa nhất trong dịp Lễ Kỷ niệm 50 Năm ngày Vị Pháp Thiêu Thân của Bồ Tát Thích Quảng Đức trên các Châu Lục ở Hải ngoại và quốc nội.
(Kính dâng chư Phật 10 phương)
Đệ tử hôm nay nguyện đốt mình,
Làm đèn soi sáng nẻo vô minh.
Vì bất công, tôi thiêu xác,
Khói hồn nguyện độ kẻ hàm oan
-ngưng trích - (Thích Quảng Đức)(*)
Thiết nghĩ, nơi cõi niết bàn, ngài thượng Quảng hạ Đức sẽ vô cùng hoan hỷ với nghĩa cử cao thượng này của chư tôn đức Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất, Hoa-Kỳ, Úc-Đại-Lợi và Tân-Tây-Lan, Liên Âu cũng như Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam.
Đạo Phật là đạo của sự bao dung và tiến bộ, Hội Sử-Học Việt-Nam tin tưởng nơi sự từ bi và hoan hỷ của chư quý liệt vị.
Âu-Châu ngày 04-04-2013, Phật lịch 2557, Việt lịch 4886
Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc, tổng-thư-ký Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu.
(*) Nguồn: Bản Tin Chùa Khánh-Anh, tháng 4/2013, Kỷ Niệm 50 Năm Bồ Tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân ngày 11/06/1963 tại Sàigòn.
  
Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu
Vietnamese historical Association in Europe
Websites : http://truclamyentu.infohttp://quansuvn.info
Email: truclamyentu@truclamyentu.info
Đừng Im Tiếng – Mà Phải Lên Tiếng

Lá Thư Thứ Hai : Lời Kêu Gọi Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất, Hoa-Kỳ, Úc-Đại-Lợi và Tân-Tây-Lan, Liên Âu, Và Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Không Chính Trị Hóa Chư Thánh Tử Đạo
Nam Mô Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật,
Kính bạch Đức Tăng Thống Thích-Quảng-Độ, Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất
Kính bạch Hòa Thượng Thích-Huyền-Tôn, Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất tại Úc-Đại-Lợi và Tân-Tây-Lan
Kính bạch Hòa-Thượng Thích-Minh-Tâm, Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất Liên Âu
Kính bạch Đại lão Hòa-Thuợng Thích-Phổ-Tuệ, Hòa-Thượng Thích-Trí-Tịnh Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam
Kính bạch chư tôn đức, đại đức Tăng Ni,
Tiếp theo Lá Thư Thứ Nhất đề ngày 04-04-2013 qua phương tiện Xa Lộ Thông Tin gởi đến chư quý Tôn Đức, dư luận, các cơ quan thông tấn, Web, Blog của người Việt-Nam trong, ngoài nước, hôm nay Hội Sử-Học chúng con xin được gởi đến Lá Thư Thứ Hai với tiêu đề Lời Kêu Gọi Không Chính Trị Hóa Chư Thánh Tử Đạo.
Kinh Đại-Thừa Diệu-Pháp Liên-Hoa, Phẩm 23: Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự có đoạn :
»Bồ tát Hỉ Kiến phát tâm tự đốt thân để cúng dường đức Phật Tịnh Minh-Đức… Các lối cúng dường khác bằng hương hoa, chuỗi ngọc v .v....đều chẳng bằng, thậm chí đem cả một nước thành quách, vợ con mà bố thí cũng chẳng bằng. Trong các lối bố thí, bố thí thân là bậc nhất".
Trong «Pháp Nạn» 1963, chúng con ghi nhận (theo tài liệu của các Giáo-Hội Phật-giáo phổ biến) có 8 vị xuất gia, 9 vị cư sĩ đã vị pháp thiêu thân.
Chúng con thành tâm đảnh lễ và trân trọng sự hy sinh của 17 vị thánh tử đạo nêu trên. Đây là một việc làm có ý nghĩa thiêng liêng cúng dường chư Phật.
Tuy nhiên, qua Thông bạch, cũng như văn bản Kỷ Niệm 50 Năm Bồ Tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân ngày 11/06/1963 tại Sàigòn của các Giáo-Hội Phật-Giáo, chúng con chưa thấy được ý nghĩa thiêng liêng cao quý về việc hy sinh cho đạo pháp. Ngược lại, trong nội dung lại chất chứa rất nhiều phiền-não trược, đồng thời có cả việc chính trị hóa những sự hy sinh cao cả này.
Trong Lễ khánh thành công trình tượng đài Bồ Tát Thích thượng Quảng hạ Đức tại Sài Gòn ngày 18-09-2010, có đoạn như sau: «ông Nguyễn Thành Tài – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố đã phát biểu và nhấn mạnh hành động dũng cảm của Bồ Tát Thích Quảng Đức là biểu tượng chói ngời của tinh thần yêu nước, thể hiện ý chí kiên cường của phong trào cách mạng và nhân dân miền Nam trước sự bạo tàn của chế độ cầm quyền tại Sài Gòn lúc bấy giờ…“Chính từ ngọn lửa thiêng của Bồ tát đã làm thổi bùng lên tinh thần đấu tranh dũng cảm của đông đảo Tăng Ni, Phật tử và bao lớp người yêu nước, thúc đẩy phong trào cách mạng ở miền Nam thu đạt nhiều thắng lợi to lớn, giòn giã. Ngọn lửa Đại hùng lực, Đại từ bi của Ngài và hàng hàng lớp lớp chư Thánh tử đạo trong thời điểm lịch sử này đã góp phần quan trọng dẫn đến sự sụp đổ của chế độ độc tài Ngô Đình Diệm, chế độ thực dân mới, tiến đến Đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do, thống nhất của toàn dân tộc”, » - hết trích - http://thuvienhoasen.org/D_1-2_2-139_5-50_6-1_17-37_14-1_15-1_4-5385/
Đây là hình thức bôi xấu hình ảnh thiêng liêng và lợi dụng sự «tự thiêu« cho đạo pháp của chư Thánh tử đạo, Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu cương quyết phản đối hành động này của đảng Cộng-Sản Việt-Nam.
Nếu những văn bản Tưởng niệm 50 năm Bồ Tát thượng Quảng hạ Đức tự thiêu cùng chư vị Tăng Ni cư sĩ Phật tử khác, chất chứa phiền-não trược và chính trị hóa sự hy sinh này, thiết nghĩ chư quý Tôn Đức nên xem xét và điều chỉnh lại cho phù hợp với tinh thần xuất thế cao cả của Phật Giáo.
Ông Ben Laden cùng tổ chức đã lợi dụng, chính trị hóa những người gọi là «tử vì đạo«, họ đã và đang bị thế giới lên án, tẩy chay.
Rất mong chư quý Tôn Đức không đi theo con đường này (của Ben Laden) cũng như những gì đảng Cộng-Sản Việt-Nam đã phát biểu như trên !
Thiết nghĩ, Từ : Năng dữ nhất thiết chúng sanh chi lạc ; Bi : Năng bạt nhất thiết chúng sanh chi khổ.
Đạo Phật là đạo của sự cứu khổ và ban vui, chính trị hóa chư Thánh tử đạo là điều không nên làm !
Hãy biến phiền-não trược thành bồ đề tâm
Chúng Sanh vô Biên Thệ Nguyện Độ
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành
Nam Mô Đại-Hạnh Phổ-Hiền Nguyện-Vương Bồ-Tát Ma ha tát
Âu-Châu ngày 15-04-2013, Phật lịch 2557, Việt lịch 4886
Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc, tổng-thư-ký Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu.
Tham khảo :
- Lá Thư Thứ Nhất: Lời Kêu Gọi Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất, Hoa-Kỳ, Úc-Đại-Lợi và Tân-Tây-Lan, Liên Âu, Và Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam


Hòa Thượng Thích Quảng Đức 05

TẬP ẢNH TƯ LIỆU LỊCH SỬ NGÀY 11-6-1963 

HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỨC TỰ THIÊU

Tác giả: Malcolm Browne (AP) : 1931 – 2012


Trong ba biến cố cao điểm của phong trào tranh đấu Phật Giáo năm 1963—cái chết của tám Phật tử đêm 8/5/1963 tại đài phát thanh Huế, cuộc tự thiêu của HT. Quảng Đức ngày 11/6/1963 tại Sài Gòn và chiến dịch “nước lũ” tổng tấn công chùa chiền toàn quốc đêm 20 rạng ngày 21/ 8/1963—là ba biến cố lịch sử quan trọng của phong trào Phật Giáo tranh đấu. Dưới đây là một số ảnh do phóng viên Malcome Browne, trường văn phòng đại diện AP tại Việt Nam chụp diễn tiến cuộc tự thiêu lịch sử của Hòa Thượng Thích Quảng Đức vào 10 giờ sáng ngày Chủ Nhật 11 tháng 6 năm 1963. Cùng có mặt tại hiện trường với Browne là David Halberstam lúc đó là phóng viên trẻ của báo The New York Times. Halberstam cùng nhận giải thưởng Pulitzer năm 1964 với Browne nhờ bài báo nói về sự kiện này.
Hòa Thượng Thích Quảng Đức 01
01. Chư tăng ni làm lễ tại chùa Phật Bửu Tự, do Hòa thượng Thích Minh Trực tổ chức, tại đường Cao Thắng, Quận 3 Sài Gòn.
Hòa Thượng Thích Quảng Đức 02
Hòa Thượng Thích Quảng Đức 03
03. Sau khi xong khóa lễ, chư tăng ni xuống đường trực chỉ đi về phía ngã tư Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt.  Chiếc xe Austin của cư sĩ Trần Quang Thuận chở HT. Thích Quảng Đức (ngồi sau) và thầy Thích Trí Minh (ngồi trước) [ theo lời thuật của HT. Thích Đức Nghiệp]
Hòa Thượng Thích Quảng Đức 04
04. Chư tăng ni vừa đi vừa niệm Phật, dân chúng và trẻ em hiếu kỳ đứng hai bên đường xem.
05. Đại Đức Thích Chơn Ngữ tưới xăng lên đầu và thân mình HT. Thích Quảng Đức. "Tay trái tôi xách thùng xăng, tay mặt tôi dìu Ngài bước ra xe và mời Ngài ngồi xuống. Ngài ngồi “Kiết Già” tay mặt đặt lên tay trái. Tôi cầm thùng xăng đáng lẽ tưới lên vai Ngài, nhưng vì hốt hoảng lo sợ mật vụ tới nên đã đổ xăng từ đầu Ngài trở xuống. Ngài mở hộp diêm rút 5, 6 que rồi quẹt mạnh. Lửa tức tốc bừng cháy đốt ngay thân xác Ngài như một pho tượng trong khi các tăng ni quỳ xuống vừa khóc vừa niệm: A Di Đà Phật." ( ĐĐ. Thích Chơn Ngữ thuật lại)
Hòa Thượng Thích Quảng Đức 15
06. Hình số 2 (phía bên phải) trong loạt hình 9 tấm bên dưới được phóng lớn chỉ rõ Đại đức Thích Chơn Ngữ đã để thùng xăng xuống cách Ngài khoảng một mét rồi bước vội về phía các Tăng Ni, để Ngài ngồi lại một mình trên vũng xăng lênh láng tự tìm cách bật lửa.
Hòa Thượng Thích Quảng Đức 06
07. Ảnh của Malcolm Browne đoạt giải World Press Photo năm 1963. Bức ảnh gây xúc động đến nỗi Tổng thống Mỹ lúc đó là John F. Kennedy phải thốt lên: "Không một bức ảnh thời sự nào trong lịch sử thế giới lại tạo ra nhiều cảm xúc như thế!" Mới đây, trong danh sách các ảnh thời sự vĩ đại nhất mọi thời đại, do báoNew Statesman (Anh) công bố, bức ảnh này của Malcolm Browne được xếp thứ hai (bức ảnh phóng viên Nick Út chụp cô bé 9 tuổi Kim Phúc bị phỏng do bom napalm xếp đầu danh sách).
Hòa Thượng Thích Quảng Đức 08
08. Lữa tiếp tục cháy. Can xăng bị nóng nên lật nghiêng. Tiếng niệm Phật rất não nùng thê thảm trong lúc ngọn lửa càng bốc cao, phủ kín cả người Ngài, nhưng Ngài vẫn ngồi vững như bàn thạch chấp hai tay trước ngực. ( ĐĐ. Thích Chơn Ngữ kể tiếp)
Hòa Thượng Thích Quảng Đức 08
09. Hòa Thượng tiếp tục ngồi thiền định. Can xăng bị nóng nên lật nghiêng
Hòa Thượng Thích Quảng Đức 09
10. "Sau 7 phút toàn thân Ngài ngã xuống nhưng hai tay vẫn còn chắp trên ngực. Xung quanh các tăng ni vừa bái lạy vừa khóc, vừa niệm Phật, nhưng có một người vẫn đứng thẳng như một trụ đá, không khóc, nét mặt rất đau thương đến độ trông rất lạnh lùng, chấp hai tay nhìn thẳng vào thân xác cháy đen của Ngài Quảng Đức. Đó là Thượng tọa Thích Tâm Châu mà nay là Hòa thượng tu hành tại nước Pháp." [ ĐĐ. Thích Chơn Ngữ thuật lại]. (Hiện nay, Hòa Thượng Thích Tâm Châu là Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam trên Thế Giới và đang trụ trì Tổ Đình Từ Quang, Montreal, Canada – Ghi chú của người viết)
Cùng có mặt tại hiện trường với Browne là David Halberstam lúc đó là phóng viên trẻ của báo The New York Times. Halberstam cùng nhận giải thưởng Pulitzer năm 1964 với Browne nhờ bài báo nói về sự kiện này. Halberstam viết: "Tôi không muốn nhìn thấy cảnh đó thêm một lần nữa, một lần đã là quá đủ... Tôi đã quá sốc, không thể đưa ra bất cứ câu hỏi gì, thậm chí không thể nghĩ gì được. Khi ông ấy tự thiêu, ông ấy không hề cử động, không rên la, cái vẻ ngoài điềm tĩnh của ông trái ngược hẳn với đám đông nức nở xung quanh.” Trong ảnh: Hòa thượng đổ xuống đường trong ngọn lửa vẫn bùng cháy.
Hòa Thượng Thích Quảng Đức 11
11. Lời thuật lại của những chứng nhân lịch sử hôm ấy như  Hoà Thượng Thích Đức Nghiệp, cựu Đại Đức Thích Chơn Ngữ và cựu nhiếp anh gia Nguyễn Văn Thông đều thấy và kể lại rằng “Ngài mở hộp diêm rút 5, 6 que rồi quẹt mạnh”. Sự kiện này được chứng minh bởi chín tấm hình đen trắng bấm liên tục của thông tín viên Malcolm Browne chụp từ cùng một góc độ nhìn, lấy chiếc xe Austin làm nền hình, ghi lại khá chi tiết và trung thực diễn tiến động thái tự thiêu của HT. Thích Quảng Đức, đặc biệt trong một tấm hình (ảnh số 2), Đại Đức Chơn Ngữ đã bước đi ra xa về phía các chư Tăng Ni, để lại HT Quảng Đức một mình tìm cách tự quẹt diêm giữa vũng xăng lênh láng. [http://iconicphotos.wordpress.com/2009/06/19/the-immolation-of-quang-duc/]

Malcolm Browne : 1931 – 2012
Malcolm Browne (1931-2012), phóng viên duy nhất của AP (Associates Press) có mặt tại ngã tư Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt. Tấm hình mà Malcolm Browne chụp đã xuất hiện trên trang nhất toàn thế giới khiến Tòa Bạch Ốc rùng mình và TổngThống Kennedy đã phải ra lệnh tái lượng giá chính sách đối với Việt Nam và chỉ thị Đại Sứ Henry Cabot Lodge qua nhận nhiệm sở ở Sài Gòn. Ông Malcolm Browne mất vào Thứ Hai 27/8/2012 tại bệnh viện New Hampshire, thọ 81 tuổi.

2 nhận xét:

  1. Ngu thì chật ai bảo nghe cộng sản phật cấm sát sinh mà laị Mày không thương mày cũng phải nghĩ đến đứa đẻ ra mày đồ thât́ đức

    Trả lờiXóa
  2. Ngu thì chật ai bảo nghe cộng sản phật cấm sát sinh mà laị Mày không thương mày cũng phải nghĩ đến đứa đẻ ra mày đồ thât́ đức

    Trả lờiXóa