Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2013

72 NHÂN SỸ TRÍ THỨC ĐẾN TRỤ SỞ QUỐC HỘI TRAO KIẾN NGHỊ DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992

72 NHÂN SỸ TRÍ THỨC ĐẾN TRỤ SỞ QUỐC HỘI TRAO KIẾN NGHỊ DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992: NGUYỄN PHÚ TRỌNG DỌA DÂN VỀ VIỆC GÓP Ý SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP:
NGUYỄN PHÚ TRỌNG KHÔNG ĐỌC SÁCH VỞ: CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN SINH HÙNG THÓA MẠ TRÍ THỨC THAM GIA GÓP Ý DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 NHÀ BÁO NGUYỄN ĐẮC KIÊN BỊ ĐUỔI VIỆC VÌ CHỈ TRÍCH TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG TIẾN SỸ NGUYỄN QUANG A TRÌNH BÀY VỀ 7 ĐIỂM TRONG BẢN KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét